Word Lid
menu
Word Lid

Afdeling

Een toekomstgericht seniorenbeleid.

- een duidelijker, zichtbaar zorgloket - ondersteunen van levenslange woonvormen - betaalbare sociale seniorenflats - aandacht voor de leefomgeving – ontmoetingspunten - problemen van a...

Lees meer »
RUIMTELIJKE ORDENING

Behoud van het landelijk karakter van onze gemeente.Stop lukrake bouw van appartementen.Woonomgeving in de verschillende wijken aanpassen aan de verschillende leeftijden.Betaalbaar wonen.Ondersteun...

Lees meer »
MOBILITEIT.

-Het S(tappen)T(rappen)O(penbaar vervoer) P(ersonenwagen)-principe als basis laten gelden. -Veilige, onderhouden voet- en fietspaden.... -Aangepaste oversteekplaatsen voor mindervaliden, senioren, ...

Lees meer »
MILIEU.

-In samenwerking met de politie het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten blijven aanpakken en de overtreders beboeten.-Behoud en opwaardering parken, bossen en kleine groenzones. -Aandacht bes...

Lees meer »
Cultuur/Inspraak.

-Vanuit de verschillende wijken het culturele aanbod verbreden en ondersteunen.-In de zomermaanden wekelijks een evenement voorzien waar lokale groepen, harmonieën, fanfares, … kunnen optreden.-Gee...

Lees meer »
Veiligheid.

Vanuit de verschillende wijken in samenwerking met de BIN’s de sociale controles naar bewoners van gevorderde leeftijd optimaliseren.Drugspreventie blijvend ondersteunen en daar waar nodig bijschav...

Lees meer »

Nationaal