Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Een toekomstgericht seniorenbeleid.

Een toekomstgericht seniorenbeleid.
Afdeling

- een duidelijker, zichtbaar zorgloket

- ondersteunen van levenslange woonvormen

- betaalbare sociale seniorenflats

- aandacht voor de leefomgeving – ontmoetingspunten

- problemen van armoede en eenzaamheid opsporen en waar nodig

acties ondernemen

- inspraak door middel van buurtvergaderingen

- verbindingen met AZ-KLINA en De Mick realiseren

- brede, goed onderhouden fiets- en voetpaden

- veilige oversteekplaatsen