Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Veiligheid.

Veiligheid.
Afdeling
  • Vanuit de verschillende wijken in samenwerking met de BIN’s de sociale controles naar bewoners van gevorderde leeftijd optimaliseren.
  • Drugspreventie blijvend ondersteunen en daar waar nodig bijschaven.
  • Blijvende preventieve acties tegen criminaliteit.
  • ANPR camera’s hebben hun nut in de bestrijding van criminaliteit al ruimschoots bewezen. Blijvend investeren in zulke camera’s.
  • Inschakelen van private bewaking- en beveiligingsfirma’s voor veiligheidstaken.
  • Met betrekking tot de brandweer vraagt het Vlaams Belang dat de burgemeester minstens twee keer per jaar effectief verantwoording aflegt omtrent hun taak in de zoneraad en de besteding van het in de zone ingebrachte geld van de gemeente.