Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / RUIMTELIJKE ORDENING

RUIMTELIJKE ORDENING
Afdeling
  • Behoud van het landelijk karakter van onze gemeente.
  • Stop lukrake bouw van appartementen.
  • Woonomgeving in de verschillende wijken aanpassen aan de verschillende leeftijden.
  • Betaalbaar wonen.
  • Ondersteunen van familiale landbouwbedrijven en lokale economie.
  • Prioritair benutten van verlaten terreinen en leegstaande panden vooraleerde open ruimte wordt aangesneden.