menu
Word Lid
Wij pleiten voor aanpassing van ALLE kruispunten fietsostrade.
Onlangs ondergingen 2 kruispunten van de fietsostrade een verandering. De haaientanden werden een volle witte lijn met bijhorend verkeersbord B5. Naar onze mening had men beter alle kruispunten tegelijkertijd aangepast zodat het duidelijk is dat men overal verplicht is om te stoppen en voorrang te geven. Wat ons betreft mag ook de groene beschildering verdwijnen gezien de groene kleur in het verkeer juist het signaal geeft om door te rijden.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF