Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Stand van zaken ivm het asielcentrum (11)

Stand van zaken ivm het asielcentrum (11)
Lokaal @ Vlaams Belang

Naar aanleiding van het feit dat de Collegezittingen tijdens de maanden juli en augustus minder frequent plaatsvinden stelde K. Vanhees nog enkele schriftelijke vragen met betrekking tot een stand van zaken.

Is er een datum gekend sinds wanneer de huidige eigenaar dit perceel, waar men nu aan het werken is in zijn bezit heeft? 

Volgens onze informatie is hij reeds sinds 1985 (en misschien zelfs vroeger) eigenaar van het gebouw.

Met betrekking tot de werkzaamheden werd er op de laatste gemeenteraad (22/6) melding gemaakt dat de verwijdering van asbest nog steeds niet in orde was na een derde controle. Hoe ver staat men de dag van vandaag? Is er nog een vierde controle geweest? Worden deze werken door een erkende firma uitgevoerd? Indien niet worden de werken uitgevoerd volgens de vooropgestelde regels? 

Het asbest werd verwijderd door een erkende firma. De laatste resten van het asbest werden volgens de eigenaar verwijderd op 16 juni 2020. Er werd door ons bestuur een controle uitgevoerd op 22 juni 2020 waaruit bleek dat er zich geen asbest meer bevond in de zone achter het ACTA-gebouw. De bewuste zone achter het ACTA-gebouw werd dan ook door de burgemeester opnieuw vrijgegeven op 1 juli 2020.

Heeft de brandweer ondertussen al een definitieve controle gedaan met betrekking tot de veiligheid? Zo ja, wat waren de bevindingen? 

De brandweer heeft nog geen definitieve controle gedaan.

Is er ondertussen al enige duidelijkheid met betrekking tot de afvoer van het afvalwater? 

Neen, we hebben hier nog geen zicht op.