Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kalmthouts hemelwaterplan

Kalmthouts hemelwaterplan
Lokaal @ Vlaams Belang

Na de problemen die zich een jaar geleden voordeden en waarbij een groot deel van onze gemeente onder water kwam te staan bleek dat er op 17 juni ll. wederom sprake was van wateroverlast in Achterbroek.
Raadslid K. Vanhees vroeg op de gemeenteraad van 22 juni of er een hemelwaterplan voor onze gemeente bestaat en moest dit niet zo zijn kan er dan geen opgesteld worden.
Schepen J. Oerlemans overliep de lijst van plaatsen die aangepakt moeten worden.
Naar de toekomst toe zal er van dichterbij bekeken moeten worden hoe het hemelwater niet enkel via het riolenstelsel kan worden opgevangen. Opvangbekkens die diep genoeg uitgegraven worden zodat ze daadwerkelijk water kunnen opvangen, grachten indien mogelijk terug openleggen, ... .
Ook met betrekking het opgepompt water van bouwwerven werden er vragen gesteld. De voorzitter gaf de opdracht om de antwoorden op de vragen die K. Vanhees met betrekking tot dit thema op 17 juni schriftelijk had gesteld rond te sturen naar alle fracties.
In september zal dit punt op agenda staan van een raadscommissie.